હોટ પ્રોડક્ટ્સ

New Products

ગ્રાહક મૂલ્યાંકન

હેલો, પ્રિય ન્યૂમેન.
અમે તમને (ફાઇલ જુઓ) પાસેથી મળેલી છે.
બધા સંપૂર્ણપણે !!! ગુણવત્તા ખૂબ જ સારો છે!
તમે તમારા સારા કામ માટે ખૂબ આભાર! હું ખૂબ તમે સાથે કામ કરવા માટે ખુશ છું!
Best Regards, NATALYA VLADIMIROVNA

હાય જેફ,
ગ્રેટ સમાચાર અમે 1 મિલિયન 300,000 પિન બેજેસ માટે ઓર્ડર છે.
We will send it over as soon as claires in. Ian has just called and the customer is very happy with your samples!! The order is officially approved!! Regards Ian

હાય જેફ,
અમે પ્રથમ ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયો છે, તમે ઝડપી કાયાપલટ માટે ખૂબ આભાર, તેઓ મહાન જુઓ! આભાર લોરેન


WhatsApp Online Chat !